Rólunk

Az egyesület céljai, tevékenységei, alapelvei

Az egyesület céljai:

A Magyar Kannabisz Szövetség egy nonprofit szervezet, amelynek végcélja a kannabisz kultúra és a hozzá köthető gazdasági szereplők, vállalkozások összekapcsolása, illetve a teljes körű legalizáció elősegítése Magyarország területén. A végcél bekövetkeztéig a részcélok közül a legelső, a kannabiszról megfelelő és hiteles, tájékoztatás, a társadalom ismeretanyagának bővítése, és az ezzel kapcsolatos állandó párbeszéd, és eszmecsere fenntartása, az abban érintettek, vagy érdekeltek közt. Céljaink közt szerepel, a kannabisz orvosi felhasználása és kutatása elől elhárítani minden jelenleg meglévő akadályt. Támogatni és képviselni azon magyar betegeket, akiknek bizonyíthatóan eme gyógyászati alternatíva betegségükre enyhülést vagy javulást hozhat. További részcélok: a kannabisz felhasználási területeit illetően; a jelenlegi szigorú és alkotmány ellenes szabályozás enyhítése – dekriminalizációs, és drogstratégiai reformok kidolgozása a tudomány jelenlegi állásának megfelelően; Végül : A mindenkori magyar drogpolitika, prevencióra és tudományra alapuló teljes átalakítása.

2. Az egyesület tevékenységei:

 Rendszeres előadások, konferenciák, közösséget építő rendezvények, megszervezése, egyaránt orvosi, ipari és rekreációs kannabisz témában.

 Nemzetközi tapasztalatok és már működő szabályozási keretek bemutatása, szakmai konferenciákon, és más fórumokon keresztül.

 Törvénymódosító javaslatok kidolgozása és eljuttatása az illetékes szakminisztériumok, vagy miniszterek irányába.

 Felvilágosító és prevenciós kampányok szervezése és lebonyolítása a társadalomban jelen lévő hamis és jogtalan előítéletek, és a félelmek eloszlatása érdekében.

 Az orvosi és rekreációs kannabisz kutatásának segítése, megkönnyítése és támogatása.

 Tájékoztatás a kannabisz orvosi, gyógyászati és rekreációs alkalmazásainak lehetőségeiről, jótékony hatásairól, veszélyeiről,

 Tájékoztatás a kannabisz orvosi, gyógyászati és rekreációs kutatási és szabályozási illetve kereskedelmi helyzetétől

 Szakmai fórumok, előadások, konferenciák és más események szervezése

 Kutatások, kísérletek és felmérések támogatása, nyomon követése

 Nemzetközi együttműködések és kapcsolatok kialakítása

 Szakmai anyagok figyelése, összegyűjtése, közreadása

 Törvénymódosító, vagy rendeleti szintű javaslatok előkészítése

 Figyelemfelkeltő és ismeretterjesztő kampányok előkészítése és kivitelezése a társadalmi előítéletek leküzdése érdekében

 Nemzetközi tematikus pályázatokon való részvétel

 Az orvosi kannabisszal kapcsolatos szakmai érdekek képviselete a közigazgatási szerveknél

 Az orvosi kannabiszt igénylők érdekeinek érvényesítése

 Az egyesületet, valamint célkitűzéseit népszerűsítő termékek készítése és terjesztése a mindenkori jogszabályokkal összhangban

 Támogatások gyűjtése a működési költségek fedezetéül, valamint az egyesület és annak aktivitásának bővítése érdekében

 Országos lefedettségű mozgalom kialakítása az egyesület aktivista hálózataként

 Az egyesület bővítése érdekében szervezett kampányok, csapatépítő események szervezése és lebonyolítása

3. Az egyesület alapelvei:

 Az kannabisz minden jellegű felhasználásában érintettek, szabadságjogainak kivívása és tiszteletben tartása.

 Minden orvosnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kannabisz származékokkal kezelhesse betegeit az Orvosetikai Kódex szabályait tiszteletben tartva.

 Minden betegnek joga van hozzáférni a leghatékonyabb, ismert gyógymódokhoz és gyógyászati készítményekhez függetlenül a társadalmi státusztól, az élet színvonaltól vagy a pénzügyi helyzetétől függetlenül.